Job description:

  • czyszczenie kabin lakierniczych, wind piecowych, linii produkcyjnych, kanałów
  • praca ze szpachlą, detergentami, myjkami wysokociśnieniowymi

Requirements:

  • gotowość do pracy w niedziele w godzinach 6.00-14.00
  • gotowość do sporadycznego podnoszenia krat do max. 15kg
  • gotowość do pracy na wysokości powyżej 3 metrów